Welsh Pit Stops

Lowri Williams says of her A470 poem, Mam’s Guide to Welsh Pit Stops

I don’t think we’ve ever travelled anywhere as a family without Mam needing to find a bathroom. When I thought about the A470 and my memories of the road, I realised that what every trip had in common was our teasing of Mam needing to pull over, and her sixth sense of knowing where the closest bathroom will be, even in an unfamiliar village. It’s the family joke by now, and we have a dozen photographs of her on the side of various roads, or behind tree’s, some are pretty scenic actually – but I’m not sure how happy she’d be if we shared them with the world!

Dw i’m yn meddwl ei’n bod erioed wedi trafeilio i rhywle fel teulu heb fod Mam angen ffeindio lle chwech. Pam oeddwn i’n meddwl am dan fy atgofion o’r A470, sylweddolais na’r hun oedd yn gyson â phob siwrne oedd y ffaith bod ni’n pryfocio Mam am orfod tynnu drosodd pedair neu bump gwaith, a bod ganddi hi chweched synhwyr o wybod lle fydd yr toiled agosaf, hydnoed os fydda ni mewn tre anghyfarwydd. Jôc y teulu ydio erbyn hyn, a mae gennom ni ddwsin o lyniau ohonni ar ochr lon neu tu ôl i ryw goeden, mae rhai ddigon golygfaol i ddweud y gwir – ond dwi’m yn meddwl fysa hi rhy hapus i ni rannu heini hefo’r byd!