Rhys Owain Williams

Rhys Owain Williams is a writer from Swansea, Wales. His work has been published in magazines and anthologies, and read at events, festivals and on national television. Rhys is an editor of The Crunch and The Ghastling magazines, and is a Hay Festival Writer at Work. His first poetry collection, That Lone Ship, was published by Parthian in 2018. www.rhysowainwilliams.com

Rhys has a poem in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Ffordd and has a story in Byways

Rhys Owain Williams. Ysgrifennwr o Abertawe yw Rhys Owain Williams. Mae ei waith wedi’i gyhoeddi mewn cylchgronau a blodeugerddi, ac mae wedi darllen ei waith mewn digwyddiadau, gwyliau ac ar deledu cenedlaethol. Mae Rhys yn olygydd cylchgrawn The Crunch a chylchgrawn The Ghastling, ac mae’n un o Awduron wrth eu Gwaith, Gŵyl y Gelli. Cyhoeddwyd ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth, That Lone Ship, gan Parthian yn 2018.