Osian Rhys Jones

Enillodd Osian y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 2017 ac mae’n aelod o dîm talwrn y Glêr a fu’n dîm buddugol ddwywaith ar gyfres Talwrn y Beirdd. Mae’n perfformio ei waith yn aml mewn nosweithiau barddol hyd y wlad.

Osian is a Welsh language poet from Cardiff. He was awarded the Chair, the highest honour for a Welsh bard, at the 2017 National Eisteddfod at Ynys Môn. He is also a member of Y Glêr, two-time winners (so far!) of BBC Radio Cymru’s long-running production Y Talwrn. He regularly performs work around Wales.

Osian has a poem in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Fford