Haf Llewelyn

Mae Haf Llewelyn yn awdur a bardd, ac yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol ar draws Cymru. Yn wreiddiol o Ardudwy ym Meirionnydd, ond erbyn hyn yn byw yn Llanuwchllyn ger y Bala.

Haf Llewelyn is a writer and poet, who runs creative writing workshops across Wales. Originally from Ardudwy in Meirionnydd, but now lives in Llanuwchllyn near Bala.

Haf has a poem in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Ffordd