Rebecca Lowe

Rebecca Lowe is a Swansea-based poet and organiser of spoken word events, and editor of Talisman Zine. Her climate emergency poem ‘Tick,Tick’ was a Bread and Roses Spoken Word 2020 Award winner. Her poetry has been featured on BBC Bristol, BBC Radio 4’s Poetry Workshop and BBC Radio 3 and featured in many anthologies, both nationally and internationally, including the recent Ymlaen/Onward anthology of radical Welsh poetry, published by Culture Matters.

Bardd o Abertawe, trefnydd digwyddiadau’r gair llafar a golygydd Talisman Zine yw Rebecca Lowe. Roedd ei cherdd argyfwng hinsawdd ‘Tick, Tick’ yn un o enillwyr y Bread and Roses Spoken Word 2020 Award. Mae ei barddoniaeth wedi ymddangos ar BBC Bristol, Poetry Workshop BBC Radio 4 a BBC Radio 3, ac wedi’i gynnwys mewn sawl blodeugerdd, yn genedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys Ymlaen/Onward, casgliad o gerddi radical Cymreig a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Culture Matters.

Rebecca has a poem in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Fford