Ar yr A470

Gwenno Gwilym says of her A470 poem Ar yr A470:

My poem is not about a specific section of the A470 but more about the general A470 vibe. I have spent hours, days, maybe even weeks of my life on this road and the vibe has changed and grown with me over the years. This poem mostly tries to capture the nostalgic vibe I feel whenever I’m on the A470 these days.

Tydi fy ngherdd ddim am unrhyw ran penodol o’r A470 ond fwy am deimlad cyffredinol yr A470. Rydw i wedi treulio oriau, dyddiau, ella wythnosau o fy mywyd ar y ffordd yma ac mae’r teimlad wedi newid a thyfu gyda mi dros y blynyddoedd. Mae’r gerdd yma yn trio cyfleu’r teimlad nostalgic dwi’n gael pan dwi’n crwydro ar yr A470 dyddiau yma.