Walnut Tree Viaduct and Capel Celyn

Poet Mike Jenkins says of his A470 poem, Red Flowers,

This particular ‘Cofiwch Dryweryn’ graffiti art is painted in 2019 and was one of many throughout Cymru. They are commemorate the drowning of the village of Capel Celyn in north Wales, a reservoir which not only destroyed a Welsh-speaking community , but was done to provide water to Liverpool. This was done against the will of the people of Cymru and has become a focal point for the recent rise in support for independence.
The graffiti was done on a pillar or column , all that remains of the Walnut Tree viaduct which crossed the Taff valley.
To make it even more pertinent, it is high up above monarchist signs designed to celebrate the Queen’s jubilees. It was seen as a deliberate sleight on this.
As an activist in Yes Cymru I wanted to celebrate this and other graffiti art remembering ‘dyffryn Treweryn’, valley of the river Treweryn… to envision a future, a blooming.

Peintiwyd y ‘Cofiwch Dryweryn’ hwn yn 2019 ac roedd yn un o lawer ar draws Cymru. Maent yn coffau boddi pentref Capel Celyn gan ddinistrio cymuned Gymraeg er mwyn darparu dŵr i ddinas Lerpwl. Gwnaethpwyd hyn yn erbyn ewyllus pobl Cymru ac mae wedi dod yn sumbol o’r twf diweddar yn y gefnogaeth i anibyniaeth.
Roedd y graffiti ar biler neu golofn, yr unig beth sydd yn weddill o draphont y Walnut Tree a oedd yn croesi Dyffryn Taf.

I’w wneud yn fwy arwyddocaol byth mae’n uchel uwch ben yr arwyddion brenhinol a oedd yn dathlu jiwbilïau’r frenhines. Roedd i’w weld fel sarhad bwriadol ar hynny.

Fel un a oedd yn weithgar gyda mudiad Yes Cymru roeddwn am ddathlu hwn a graffiti eraill yn cofio Tryweryn… a gweld dyfodol, a blodeuo