Ar Ffo

Osian Wyn Owen says of his A470 poem, Ar Ffo:

For some, the road is just another obstacle to their journey and arbitrary schedules. But to me, in that ‘between’, there is freedom. There is transformative energy between the starting point and destination; there is another self and time is no more than another horizon…

Photo by Daoudi Aissa on Unsplash

I rai mae’r lôn yn rhwystr rhag cyrraedd pen eu taith yn ôl eu hamserlenni mympwyol. Ond yno i mi, rhwng dau le, mae rhyddid i’w gael. Mae egni trawsffurfiol rhwng y man cychwyn a phen y daith; yno ceir hunan arall ac amser yn ddim mwy na gorwel arall…