Arriving in Wales

Rhiannon Oliver says of her A470 poem  Dad:

My poem is based on a memory of our family moving to Wales from England when I was 11. I now feel so at home in Wales, and Wales is so part of my identity, that it now feels very strange that it was so completely unknown to me at the time.

Mae fy ngherdd ‘Dad’ yn seiliedig ar atgof o’n teulu yn symud i Gymru o Loegr pan o’n i’n 11. Rwy’n teimlo mor gartrefol yng Nghymru erbyn hyn, ac mae Cymru cymaint yn rhan o’m hunaniaeth, fel ei fod nawr yn rhyfedd iawn i feddwl yr oedd mor gwbl anhysbys i fi ar y pryd.