The T4 bus route

Christina Thatcher says of her A470 poem, Interweaving:

I moved to Wales from America in 2009 and in those early years I travelled along the A470 regularly. I wanted to get to know this new country so spent many weekends exploring towns along the T4 bus route: Pontypridd, Merthyr Tydfil, Brecon. One thing which anchored me in this green landscape was the glimpses of horses on the road, in fields, atop hillsides. Every time I spotted one I thought of my mother working on our family farm in Eastern Pennsylvania. What mare was she riding that day? Which geldings were in the back pasture? Each horse spotted along the bus route was a thread between my old life and my new one, between my mother and me.

Mudais i Gymru o America yn 2009 ac yn y blynyddoedd cynnar hynny roeddwn yn teithio’n rheolaidd ar hyd yr A470. Roeddwn am ddod i adnabod y wlad newydd hon a threuliais sawl penwythnos yn crwydro’r trefi ar hyd llwybr y bws T4: Pontypridd, Merthyr Tudful, Aberhonddu. Un peth wnaeth fy nghlymu i’r tirlun gwyrdd hwn oedd cip o geffylau ar y ffordd, yn y caeau neu ar ben y bryniau. Pob tro y gwelwn un byddwn yn meddwl am fy mam yn gweithio ar ein fferm deuluol yn Nwyrain Pennsylfania. Tybed pa gaseg roedd hi’n farchogaeth y diwrnod hwnnw? Pa gel oedd yn y cae y tu ôl i’r tŷ? Roedd pob ceffyl a welwn o’r bws yn edefyn rhwng fy hen fywyd a’m bywyd newydd, rhwng fy mam a finnau.

two welsh ponies on a moor

Photo by Claire Nolan on Unsplash