Tudur Dylan Jones

Tudur Dylan Jones wedi ymddeol fel athro ac erbyn hyn yn gweithio ar ei liwt ei hun. Wedi cyhoeddi cyfrolau o gerddi i blant ac oedolion.
Tudur Dylan Jones retired as a teacher and now works on his own initiative. He has published volumes of poems for children and adults.

Tudur has a poem in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Fford