Llandudno

Poet Des Mannay says of his A470 poem

I was influenced to write my poem, ‘Road Hog’, by news and social media reports of Llandudno goats bringing the A470 traffic to a standstill. The goats – usually found around the Great Orme – had been spotted invading car parks, queuing outside barbers and even checking into a hotel! I thought I’d write a response from the Goats’ perspective….

Yr hyn ysbrydolodd fy ngherdd ‘Hawlio’r Ffordd’ oedd adroddiadau yn y newyddion ac ar y cyfryngau cymdeithasol am eifr Llandudno yn rhwystro’r traffig ar yr A470. Gwelwyd y geifr – sydd fel arfer yn byw ar Ben y Gogarth – yn meddiannu meysydd parcio, yn aros eu tro tu allan i siop drin gwallt a hyd yn oed yn ceisio cael ystafell mewn gwesty! Penderfynais y byddwn yn ysgrifennu ymateb o safbwynt y geifr…