Siôn Aled

Ganwyd ym Mangor a graddiodd mewn Cymraeg, Diwinyddiaeth a Ieithyddiaeth, gyda Doethuriaethau mewn Diwinyddiaeth ac Addysg Ddwyieithog. Mae’n barddoni ac yn perfformio cerddi mewn Cymraeg a Saesneg (a thipyn bach o Ladin!) ac wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu’n cyfrannu cerddi helaeth ar bynciau’r dydd i’r Gweplyfr. Wrth ei fodd yn teithio – ond gwell ganddo’r rheilffordd na’r A470 wir gen i ofn!

Born in Bangor, North Wales, and graduated in Welsh, Theology and Linguistics, with PhDs in Theology and Bilingual Education. Writes and performs poetry in Welsh and English (and a little bit of Latin!) and has won the National Eisteddfod Crown for poetry. Has posted many poems responding to current events on Facebook. Loves travelling – but by rail rather than the A470 really!

Siôn has a poem in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Fford and is one of our translators for the book.