Sara Louise Wheeler

Dr Sara Louise Wheeler writes the column ‘O’r Gororau’ (from the borders) for Barddas Welsh poetry magazine. She was ‘Poet of the Month’ in January 2021 for BBC Radio Cymru. Her poetry, belles lettres and artwork have been published by Sisters of Frida, Meddwl.org, and 3am Magazine. Sara is currently working on the script for her first trilingual musical ‘Y Dywysoges Arian’ (The Silver Princess), funded by Theatr Genedlaethol Cymru. Originally from Wrecsam in North-East Wales, she now lives on the Wirral peninsula with her husband Peter and their tortoise Kahless. Sara is a Visiting Research Fellow at Glyndŵr University, and her current interests include cynghanedd, sign language poetry, and publishing hand-made poetry books.

Mae Dr Sara Louise Wheeler yn ysgrifennu’r golofn ‘O’r Gororau’ i’r cylchgrawn barddoniaeth Gymraeg Barddas. Mi roedd yn ‘Bardd y Mis’ yn mis Ionawr 2021 i BBC Radio Cymru. Cyhoeddwyd ei barddoniaeth, ysgrifau a’i gwaith celf gan Sisters of Frida, Meddwl.org, a 3am Magazine. Ar hyn o bryd mae Sara yn gweithio ar y sgript ar gyfer ei sioe gerdd dairieithog gyntaf ‘Y Dywysoges Arian’, a ariennir gan Theatr Genedlaethol Cymru. Yn wreiddiol o Wrecsam yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, mae hi bellach yn byw ar benrhyn Cilgwri gyda’i gŵr Peter a’u crwban Kahless. Mae Sara yn Gymrawd Ymchwil Gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr, ac mae ei diddordebau yn cynnwys cynghanedd, barddoniaeth arwyddiaith, a chyhoeddi llyfrau barddoniaeth cain wedi’i rwymo â llaw.

Sara Louise has poems in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Fford and Byways