Ion Thomas

Ion Thomas has a poem in A470 Poems for the Road/ Cerddi’r Ffordd

Athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pontypŵl. Ar ei feic yn gyson, a’i ddyddiaur yw ei gyfrif Strava. Breuddwydiwr a phregethwr lleyg sy’n sonedu’n y dirgel. Cymro heb fawr o weledigaeth na gwreiddioldeb. Un sy’n ddigon parod i gario’r bocs matsys ond byth yn ddigon dewr i’w cynnau.