Gwenno Gwilym

Gwenno Gwilym lives in the Ogwen Valley and is currently studying for an MA in Creative Writing at Bangor University. She has a special interest in working bilingually as well as writing in colloquial Welsh and Wenglish. When she is not writing, she can be found outside with her family, usually in/on/near a lake or on a bike!

Mae Gwenno Gwilym yn byw yn Nyffryn Ogwen ac yn astudio gradd meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor. Mae ganddi ddiddordeb arbenning mewn gweithio’n ddwyieithog yn ogystal a ‘sgwennu mewn Cymraeg llafar a Wenglish. Os nad ydi wrthi’n ‘sgwennu, mae hi fel arfer tu allan gyda’i theulu, unai ger/ar/mewn llyn neu ar feic!

 

Gwenno’s poem, Ar yr A470, is published by Arachne Press in our 2022 anthology A470.