Llangurig

Poet Julian Brasington says of his A470 poem, Oh, Road,

Does the A470 end? Running between Cardiff in the south and Llandudno in the north it would seem to, but trace it closely on a map, drive along it, you will find it full of ends — Brecon, Llyswen, Builth Wells, Llangurig, Caersws, Cemaes Road, Gellilydan, Llan Ffestiniog, Betws-y-Coed, the road turns off itself left, right, dead ends, dies and begins again. If you live in the west, it even takes you east to England. Often, it takes lives too. I have lived at its southern ‘end’, its northern ‘end’, across its belly—it is ubiquitous in Wales and a vein through my life. This, the inspiration for ‘Oh Road’.

We chose Llangurig, of these many endings, to highlight on our interactive map.

A oes pendraw i’r A470? Gan ei bod yn ymestyn o Gaerdydd yn y de a Llandudno yn y gogledd mae’n ymddengys fod pendraw iddi, ond o’i dilyn ar y map, neu yrru ar ei hyd, fe weli fod sawl pendraw – Aberhonddu, Llyswen, Llanfair ym Muallt, Llangurig, Caersws, Glantwymyn, Gellilydan, Llan Ffestiniog, Betws y Coed – mae’r ffordd yn troi a gadael ei hun, i’r dde, i’r chwith, yn dod i ben, yn marw ac yna’n atgyfodi ac ailddechrau. Os wyt ti’n byw yn y gorllewin mae hyd yn oed yn dy ddwyn i’r dwyrain i Loegr. Mae’n dwyn bywydau hefyd. Rwyf wedi byw ar ei phen deheuol, ei phen gogleddol ac ar draws ei bol – mae’n rhan annatod o Gymru ac yn wythïen trwy fy mywyd. Hyn ysbrydolodd ‘Am Ffordd’.