Glyntaff Crematorium

Poet Conway Emmett says of their A470 poem The Crem:

The poem is set among the graves and plots outside Glyntaff Crematorium. When I walk there, I’m captured by its varied faces; parts are wide-open to sunlight, others shaded by evergreens. ‘The Crem’ opened in 1924 and was Wales’ only crematorium for 30 years. It hosts the remains of those once buried at Carmel Baptist Church, among whom were Evan and James James, composers of ‘Hen Wlad Fy Nhadau’. Evan’s remains were moved to Ynysangharad Park, but I like to imagine James at ‘The Crem’, calling to me across a century, musician to poet.

Mae fy ngherdd ‘Yr Amlosgfa’ wedi’i gosod ymhysg y beddau y tu allan i Amlosgfa Glyntaf. Pan dw i’n cerdded yna dw i’n cael fy nghyfareddu gan yr amrywiaeth; rhannau yn llygad yr haul a rhannau eraill yng nghysgod coed bythol wyrdd. Agorodd ‘y Crem’ yn 1924 ac am 30 o flynyddoedd dyma’r unig amlosgfa yng Nghymru. Yma gorwedd cyrff y rhai oedd wedi’u claddu’n wreiddiol ym mynwent Capel Bedyddwyr Carmel, gan gynnwys Evan a James James, cyfansoddwyr Hen Wlad fy Nhadau. Symudwyd gweddillion Evan i Barc Ynysangharad, ond hoffaf ddychmygu fod James yn galw arnaf yn ‘y Crem’, cerddor yn cyfarch bardd.