Cader Idris

Poet Gwyn Parry says of his A470 poem, Allan o Betrol,

Having walked up Cader Idris in ice and snow we came down at sunset. We left it late and could not find a garage open and had not enough fuel to get home. There was nowhere to stay locally. We had to sleep in the car together as the temperature dropped.

Ar ol cerdded i gopa Cader Idris drwy’r rhew ac eira adod lawr gyda’r machlud roedd hi wedi mynd yn rhy hwyr i gael hyd i garej ar agor. Nid oedd gennym ddigon o danwydd i yrru adref ac nid oedd llety i’w gael yn yr ardal. Rhaid oedd cysgu gyda’n gilydd yn y car gyda’r tymheredd yn disgyn.